Malborskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego serwis informacyjny
MTBS
Wydawanie wniosków na budynek
Przetargi
Inwestycje w realizacji
Jak otrzymać mieszkanie
Kontakt
Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • Wersja archiwalna publikacji " Pełnienie czynności zastępstwa inwestycyjnego dla budynku "P" przy ul. Czerskiego w Malborku wraz z koordynacją uzbrojenia terenu " z dnia 2017-08-03 14:27:14

     " Pełnienie czynności zastępstwa inwestycyjnego dla budynku "P" przy ul. Czerskiego w Malborku wraz z koordynacją uzbrojenia terenu "

  OGLOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

   

  Malborskie Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Spólka z o.o.
  82-200 Malbork ul. Mickiewicza 26
  Tel./fax 055 272 26 64

   

  oglasza przetarg nieograniczony na:

   

  " Pełnienie czynności zastępstwa inwestycyjnego dla budynku "P" przy ul. Czerskiego w Malborku wraz z koordynacją uzbrojenia terenu "

   

  Termin realizacji zamówienia: calkowite zakonczenie i rozliczenie budynku.

  (2018-2019)

  Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia mozna odebrac w siedzibie Zamawiajacego - pokój nr 2.

   


   Osoba uprawniona do kontaktowania sie z oferentami jest:


   Małgorzata Ostrowska,


   Krzysztof Nosko.

   

  Zamknieta koperte zawierajaca oferte nalezy zlozyc w sekretariacie Zamawiajacego - pokój nr 2, z dopiskiem:

   

  "PRZETARG -ZP /IZ/2017 - zastępstwo inwestycyjne "

   

  do dnia 10.08.2017r. do godziny 1100.

   

  Otwarcie ofert nastapi w siedzibie Zamawiajacego w dniu 10.08.2017r o godzinie 1115.

    udostępnił K.Nosko dnia 2017-08-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 
  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra