Malborskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego serwis informacyjny
MTBS
Wydawanie wniosków na budynek
Przetargi
Inwestycje w realizacji
Jak otrzymać mieszkanie
Kontakt
Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • WYDAWANIE WNIOSKóW NA BUDYNEK

    III siedlisko
  Wyniki oceny punktowej wniosków kredytowych MTBS


      Zarząd Malborskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp z o.o. informuje, iż na podstawie § 6 ust.7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 lipca 2000 r. w sprawie warunków i trybu udzielania kredytów i pożyczek ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego oraz niektórych wymagań dotyczących lokali i budynków finansowanych przy udziale tych środków (Dz.U. nr 62 z 2000 r., poz 719, z późn. zm.), Bank Gospodarstwa Krajowego w dniu 29.12.2006 r. pozytywnie ocenił wnioski kredytowe złożone przez Malborski TBS do banku w edycji 2006 r. obejmujące realizację dwóch budynków wielorodzinnych zlokalizowanych na terenie między ulicami: Michałowskiego i Cebertowicza w Malborku przyznając:
   
   
  zdjęcie
  Elewacja frontowa budynku "K" III Siedliska Malborskiego TBS
   
  zdjęcie
  Elewacja tylna budynku "K" III Siedliska Malborskiego TBS
  • 115,45 punktów budynkowi wielorodzinnemu "K" III siedliska,
  • 115,28 punktów budynkowi wielorodzinnemu "L" III siedliska.       W związku z powyższym Malborski TBS przystępuje do ich realizacji. Pierwszy budynek III siedliska, nazwa zadania "K" składać się będzie z 44 lokali mieszkalnych: jednopokojowych, dwupokojowych i trzypokojowych o powierzchni od 33 do 67 m2, oraz 12 garaży. Planowane rozpoczęcie budowy sierpień 2007 r. Mieszkania oddawane przez TBS są gotowe do zamieszkania. Osoby, które chciałyby zamieszkać w TBS zapraszamy do składania wniosków na najem mieszkania w budynku "K" od kwietnia 2007 r. w siedzibie MTBS przy ul. Mickiewicza 26 w Malborku. (tel 55 272-26-64 , www.tbs.malbork.pl ).

    udostępnił Katarzyna Kowalewska dnia 2007-09-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra